ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη των Βραβείων Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου Τσιριμώκου

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων έχει καθιερώσει Βραβεία εις μνήμην του Δημητρίου Μπαμπάκου, ιδρυτικού μέλους της και κορυφαίου ποινικολόγου και του Κωνσταντίνου Τσιριμώκου, προέδρου και ευεργέτη της. Τα Βραβεία απονέμονται σε νέους δικηγόρους, οι οποίοι διακρίνονται για την ικανότητα και το ήθος τους κατά την άσκηση της ποινικής δικηγορίας και συμβάλλουν στην προαγωγή των ποινικών επιστημών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ε.Π αποφάσισε να προκηρύξει τα Βραβεία για το έτος 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σπουδών, επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας, καθώς και όλα τα δημοσιεύματά τους, μέχρι τις 30 Απριλίου 2010, στα γραφεία της Ε.Ε.Π., Εμμ. Μπενάκη 24-τηλ./ fax: 210 3820125 ) υπεύθυνη: κ. Γεωργία Λαβαζού, 6944506619).

Δίκες Εξπρές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την επίσπευση των υποθέσεων των «Δομημένων Ομολόγων» και της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» της 18.02.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ενέργεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την εισαγωγή δύο συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, παρ’ ότι οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στην ανάκριση. Η ενέργεια αυτή συνιστά άμεση επέμβαση του εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοδοτική λειτουργία, αφού θεωρεί δεδομένη την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο πριν τούτο κριθεί και αποφασιστεί από τα αποκλειστικώς αρμόδια δικαστικά όργανα.

Η επίκληση της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 3 ΚΠΔ δεν νομιμοποιεί την ενέργεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, αφού η εισαγωγή στο ακροατήριο κατά προτεραιότητα προϋποθέτει προηγούμενη απόφαση των αρμοδίων οργάνων απονομής της δικαιοσύνης, πριν από την οποία το αίτημα του Υπουργού είναι απαράδεκτο. Και τούτο ανεξαρτήτως των σοβαρών δογματικών αντιρρήσεων που έχει προκαλέσει η θέσπιση της διατάξεως αυτής για τις λεγόμενες «δίκες εξπρές», η οποία παραβιάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την αρχή της αμεροληψίας και τη γενικότερη δεοντολογία του Κράτους Δικαίου.

Ομοίως ανεπίτρεπτη είναι η αναφορά του κ. Υπουργού στην ουσία των δύο υποθέσεων, διότι, κατά το Σύνταγμα, μόνοι αρμόδιοι να αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία κάθε υπόθεσης είναι οι δικαστικοί λειτουργοί».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εκφράζει το σεβασμό στη μνήμη του Επίτιμου Προέδρου του Αρείου Πάγου Στέφανου Ματθία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εκφράζει το σεβασμό στη μνήμη του Επίτιμου Προέδρου του Αρείου Πάγου Στέφανου Ματθία και τιμά το σημαντικό έργο του και το παράδειγμά του ως άξιου δικαστή, ο οποίος υπερασπίστηκε ανυποχώρητα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης με συνείδηση της αναντικατάστατης κοινωνικής αποστολής της στο Κράτος Δικαίου.

Άυξηση των χρηματικών ποινών

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διαμαρτύρεται για τον πρόσφατο διπλασιασμό των κατώτατων ορίων μετατροπής των ποινών.

Η σχετική νομοθετική τροποποίηση έγινε λαθραία, χωρίς να προηγηθεί ο αναγκαίος, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δημόσιος διάλογος. Η άμετρη αύξηση των ορίων της μεταροπής πλήττει καίρια τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες και θα οδηγήσει χιλιάδες από αυτούς στη φυλακή.

Ο κοινωνικά κυνικός διπλασιασμός των ορίων μετατροπής από το Κράτος υποβιβάζει την ποινική δικαιοδοτική λειτουργία σε μηχανισμό αυξήσεως των δημοσίων εσόδων. Η στοιχειώδης ευαισθησία απέναντι στους πολίτες που έρχονται αντιμέτωποι με την ποινική δικαιοσύνη και ο σεβασμός του έργου της επιβάλλουν την άμεση ανάκληση του μέτρου και την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος.

Πειθαρχική δίωξη Σ. Μπάγια

Οι εισαγγελείς είναι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και έχουν απαραβίαστο δικαίωμα προσωπικής γνώμης. Το δικαίωμα συγκρότησης ενώσεων δικαστικών λειτουργών συνιστά οργανικό στοιχείο της δικαστικής ανεξαρτησίας. Το Κράτος οφείλει να σέβεται και να διασφαλίζει τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων των δικαστικών ενώσεων, στα οποία προέχουσα θέση διατηρεί η κριτική για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν τον οικείο δημόσιο χώρο. Η γενική επιφύλαξη ασκήσεως των ατομικών ελευθεριών μέσα στα όρια του νόμου δεν καθιστά σχετική τη συνταγματική προστασία της ελευθερίας, αλλά υποχρεώνει τα κρατικά όργανα κατά τη θέση των νόμων και την εφαρμογή τους να διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση κάθε θεμελιώδους δικαιώματος και να μην αναιρούν την ουσία, ούτε να δυσχεραίνουν υπέρμετρα την άσκησή του.

Η ουσία του δικαιώματος του δικαστικού λειτουργού – μέλους και μάλιστα νομίμου εκπροσώπου ενώσεώς τους, έγκειται προφανώς στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης του και στην διατύπωση κριτικής για αδυναμίες, παραλείψεις και δυσλειτουργίες, τόσο κατά την απονομή της δικαιοσύνης, όσο και κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών. Ο πειθαρχικός έλεγχος της κριτικής αυτής αποτελεί, συνεπώς, ουσιώδη και συνταγματικά απαγορευόμενη επέμβαση στην ελευθερία γνώμης, στη συνδικαλιστική ελευθερία και στη δικαστική ανεξαρτησία, εγγύηση της οποίας αποτελούν κατά το Σύνταγμα οι δικαστικές ενώσεις και η ελεύθερη λειτουργία τους.

Ενόψει αυτών o πειθαρχικός έλεγχος του διακεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού και αιρετού Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. Σωτήρη Μπάγια για δημόσιες δηλώσεις του που συνιστούν κριτική προβλημάτων της δικαιοσύνης, στην οποία νομιμοποιείται και επιβάλλεται δικαιοκρατικά να προβεί, λόγω της ιδιότητάς του, αντιβαίνει προς την αρχή του σεβασμού της ελεύθερης έκφρασης των στοχασμών, της συνδικαλιστικής δράσης και της ουσιαστικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών.

Κώδικας περί Δικηγόρων(ΑΡΘ.49 ΠΑΡ.3)

Το Δ.Σ. της ΄Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αφού αξιολόγησε τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν εντός και εκτός του γραφείου συναδέλφου των Πατρών, θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει τα ακόλουθα:

Ο Κώδικας περί Δικηγόρων (άρθρο 49 παρ. 3) απαγορεύει απολύτως την διεξαγωγή ερευνών στα δικηγορικά γραφεία με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος εντολέων του δικηγόρου.

Χωρίς αυτήν την απόλυτη προστασία του επαγγελματικού χώρου του δικηγόρου, η σχέση εμπιστοσύνης με τον εντολέα του κλονίζεται ανεπανόρθωτα, συνάμα δε ματαιώνεται η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπερασπίσεως (άρθρο 6 παρ. 3γ ΕΣΔΑ). Η εκτέλεση εξ άλλου εντάλματος συλλήψεως την ώρα που ο διωκόμενος ευρίσκεται στο γραφείο του συνηγόρου του, συνιστά ακραία πρακτική που απειλεί την ελεύθερη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Η εκτέλεση του εντάλματος συλλήψεως, ως πράξη κρατικού καταναγκασμού, πρέπει να υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Η αστυνομική αρχή οφείλει λοιπόν να μη εισβάλλει σε δικηγορικά γραφεία για να συλλάβει διωκομένους, αφού η σύλληψη μπορεί σχεδόν πάντοτε να γίνει εξ ίσου αποτελεσματικά εκτός αυτών.

Επίθεση αγνώστων κατά του συναδέρφου Ιπποκράτη Μυλωνά

Το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων καταδικάζει την επίθεση αγνώστων κατά του συναδέλφου Ιπποκράτη Μυλωνά, ως άκρως προσβλητική της ανθρώπινης αξίας.

Κάθε διαφωνία ή αντίρρηση προς τις εκφραζόμενες απόψεις από το δικηγόρο, ασφαλώς μπορεί να διατυπώνεται στο πλαίσιο αντιπαλότητας ιδεών ή επιχειρημάτων, δεν μπορεί όμως να προσλαμβάνει χαρακτήρα ακραίας βιαιότητας και προσβολής του.

Αιφνιδιαστική απόσπαση δικαστών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, ύστερα από αξιολόγηση πρόσφατων γεγονότων, που αφορούν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, θεωρεί αναγκαίο να επιβεβαιώσει την ανάγκη πλήρους και ουσιαστικού σεβασμού της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών, ως πρωταρχικό όρο ευθυδικίας και δικαιότητας.

Η αιφνιδιαστική απόσπαση δικαστών, με την επίκληση «υπηρεσιακών αναγκών», μετά την από μέρους τους έκδοση βουλεύματος, το οποίο αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση κατηγορουμένης και αναιρέθηκε, συνιστά ιδιαιτέρως δυσμενή μεταχείριση, η οποία στερείται νομιμοποίησης, αφού κατ ουσίαν πλήττει με ανεπίτρεπτο τρόπο την κυριαρχική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Το περιστατικό αυτό επιτείνει το ήδη βεβαρημένο κλίμα, λόγω του καλουμένου «παραδικαστικού κυκλώματος», που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την προσαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε «πρότυπα» αδικαιολόγητης αυστηρότητας. Είναι φανερό, ότι η κρίση στη δικαιοσύνη επιβάλλει, κατ εξοχήν σήμερα, την απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο ή επηρεασμό των λειτουργών της, ώστε να αποφασίζουν σε κάθε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση που σχηματίζουν από τη διαδικασία, όπως τούτο επιτάσσει απαρέγκλιτα η αρχή της νομιμότητας.

Για να επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube πατήστε εδώ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Εμμανουήλ Μπενάκη 24, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr

HELLENIC CRIMINAL BAR ASSOCIATION
24 Emmanouil Mpenaki str. , 106 78 Athens Greece, Tel. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr