Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου και των υπερεθνικών θεσμών στο ποινικό δίκαιο των κρατών -μελών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την 1η Νοεμβρίου 2004 και ώρα 19.00 θα μιλήσει ο Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Trier κ. Hans – Heiner Kühne με θέμα: “Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου και των υπερεθνικών θεσμών στο ποινικό δίκαιο των κρατών -μελών” Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Ι. Δρακόπουλου στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Εμμανουήλ Μπενάκη 24, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr

HELLENIC CRIMINAL BAR ASSOCIATION
24 Emmanouil Mpenaki str. , 106 78 Athens Greece, Tel. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr