ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - 2004

Πρόσφατη ποινική Νομολογία - Πρακτικά ζητήματα

Δημόσια συζήτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην νομολογία των ποινικών δικαστηρίων Δευτέρα 22 Μαρτίου 2004 ώρα 7μμ.

Περισσότερα...

Εκδήλωση για τη πρόσφατη ποινική νομολογία

Πρακτικά ζητήματα.

Περισσότερα...

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Εμμανουήλ Μπενάκη 24, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr

HELLENIC CRIMINAL BAR ASSOCIATION
24 Emmanouil Mpenaki str. , 106 78 Athens Greece, Tel. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr