ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη τον Ιανουάριο του 2018.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η κοινότητα των ποινικολόγων είναι συγκλονισμένη από την είδηση της δολοφονίας του συναδέλφου μας Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Ο Μιχάλης υπηρέτησε με εντιμότητα, παρρησία και ευπρέπεια το λειτούργημα του συνηγόρου και στην πολυετή θητεία του διακρίθηκε για την αφοσίωση στους εντολείς του και την ευγένεια και αλληλεγγύη προς τους ομοτέχνους του.

Συμμετέχουμε στην οδύνη της εξαίρετης οικογένειας του φίλου μας και προσδοκούμε τον εντοπισμό και τιμωρία των άνανδρων δραστών του στυγερoύ φόνου.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Αντιπρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Αναγνωστόπουλος                             Ιωάννης Ηρειώτης                                                Αριστομένης Τζαννετής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για «την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376/ΕΕ και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3, με την οποία τροποποιείται το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ως εξής:

«5. Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογουμένου. Για τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο απαιτείται έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα αίτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούμενου,

β) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο,

γ) οι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον του φορολογούμενου,

δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο.

Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα πληροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας, ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου».

Η προτεινόμενη ρύθμιση πλήττει εκ  βάθρων το δικηγορικό απόρρητο, δεν έχει στοιχειωδώς ορισμένο περιεχόμενο, δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας και αγνοεί τη σχετική νομολογία του ΕΔΔΑ (ενδεικτικώς: Michaud κατά Γαλλίας 6.12.2012, Vinci Construction κατά Γαλλίας 3.9.2015, Britto Verinho Bexiga Villa-Nova κατά Πορτογαλίας 1.12.2015). Ούτε τέθηκε σε διαβούλευση, ώστε να επισημανθούν  εγκαίρως τα ελαττώματά της.

H γενική αποδέσμευση του δικηγόρου από την υποχρέωση εχεμύθειας  σχετικά με τις οικονομικού και κάθε άλλου είδους πληροφορίες που αφορούν τον εντολέα του, προσβάλλει  τον πυρήνα του δικηγορικού απορρήτου και καταστρέφει τη σχέση εμπιστοσύνης που τους συνδέει. Επιπλέον, πλήττει το θεμελιώδες δικαίωμα υπόπτων και κατηγορουμένων στη μη αυτοενοχοποίηση που συνέχεται άμεσα με την προστασία του δικηγορικού απορρήτου ως «επιστέγασμα» αυτού, όπως νομολογείται από το ΕΔΔΑ.

Με την προωθούμενη διάταξη  αγνοείται εξάλλου η ιδιαιτερότητα του δικηγορικού  απορρήτου σε σχέση με άλλα επαγγελματικά απόρρητα. Δεν λαμβάνεται δηλαδή υπόψη η λειτουργική του σύνδεση με την αρχή της δίκαιης δίκης και τα δικαιώματα υπεράσπισης, η υπερνομοθετική κατοχύρωσή του (άρθρα 6 και 8 ΕΣΔΑ), αλλά και οι ειδικές ρυθμίσεις του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του ν. 3691/2008 για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τέλος, παραβλέπεται ότι, κατά την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, για τη διασφάλιση της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου απαιτείται αφενός μεν η παρεμβολή του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ως «ανεξάρτητου θεσμού», αφετέρου η παροχή αποτελεσματικών διαδικαστικών εγγυήσεων με την συμμετοχή ανεξάρτητου δικαστή. Στις απαιτήσεις αυτές δεν ανταποκρίνεται καθόλου η προβλεπόμενη στην επίμαχη ρύθμιση «άδεια» της εισαγγελικής αρχής.

Η προωθούμενη ρύθμιση πρέπει γι’ αυτό να αποσυρθεί αμέσως, ώστε να ακολουθήσει η αναγκαία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, κυρίως δε με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το δικηγορικό σώμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αριστομένης Τζαννετής

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι οι θέσεις για τα σεμινάρια ποινικής δικηγορίας του έτους 2017 συμπληρώθηκαν ήδη από την 7η Δεκεμβρίου 2016. Κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων ήταν η σειρά προτεραιότητας. Όσοι δικηγόροι έχουν λάβει email για την οριστικοποίηση της συμμετοχής τους και έχουν καταθέσει το ποσό των 50 ευρώ στην τράπεζα θα λάβουν τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα των σεμιναρίων.

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας και υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερομένους που δεν έλαβαν απάντηση στην αίτηση συμμετοχής τους ότι τα σεμινάρια ποινικής δικηγορίας θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος.

 

Το νέο κανάλι της Ένωσης στο YouTube

Ευχαρίστως σας ενημερώνουμε για την έναρξη του επίσημου καναλιού της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων στο YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCGv6grUgZ0172F3dYJ3OvqQ

Στο κανάλι αυτό μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις της Ένωσης με τις εισηγήσεις των ομιλητών καθώς και τις σχετικές συζητήσεις που ακολουθούν.

Εάν έχετε λογαριασμό στο YouTube, εγγραφείτε τώρα στο κανάλι μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα βίντεο!

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη τον Ιανουάριο του 2017.

 

Περισσότερα...

Εκδήλωση και παράδοση τιμητικού τόμου στον Δικηγόρο-ποινικολόγο Χριστόφορο Αργυρόπουλο

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και  η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων,  τίμησαν σε μια λαμπρή εκδήλωση  στο Μέγαρο Μουσικής, τον Δικηγόρο-ποινικολόγο Χριστόφορο Αργυρόπουλο για την πολύτιμη και πολύχρονη συνεισφορά του στη ποινική δικαιοσύνη.

Παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, του υπουργού Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου, πρώην υπουργών και πολλών συναδέλφων του Δικηγόρων, δικαστών και πολιτών, ο πρόεδρος του ΔΣΑ Β.  Αλεξανδρής, του επέδωσε τον τιμητικό τόμο  των 1200 σελίδων, με πληθώρα εμπεριστατωμένων συμβολών, για  όλα σχεδόν τα σοβαρά και τρέχοντα νομικά ζητήματα.

Ο κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος της ΄Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, είπε ότι στο πρόσωπο του Χριστόφορου Αργυρόπουλου τιμάται η μακρά παράδοση της θαρραλέας και ενάρετης ποινικολογίας στην Ελλάδα.

Ο ομιλητής εξήρε την παρουσία του τιμωμένου στο δικανικό βήμα και την δράση του για την υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και το πλούσιο συγγραφικό έργο του που καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που υπερβαίνουν τα όρια της νομικής επιστήμης.

Σημείωσε ακόμη ότι επί της δεκαοκταετούς προεδρίας του κ. Αργυρόπουλου η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων είχε αποφασιστική συμβολή στην προαγωγή του διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα της ποινικής πράξης και θεωρίας και ενίσχυσε την επιρροή της στο δικαιοπολιτικό γίγνεσθαι. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα έξι συνέδρια που διοργάνωσε η ΕΕΠ στην διάρκεια της προεδρίας του Χριστόφορου και την εντυπωσιακή απήχησή τους στην νομική κοινότητα.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠ επισήμανε επίσης την ενεργό παρουσία του κ. Αργυρόπουλου στον δημόσιο βίο και την θαρραλέα δράση του υπέρ της ελευθερίας στην σκοτεινή περίοδο της δικτατορίας.

Πέραν όμως της θεραπείας των αναγκών του ποινικού δικανικού βήματος, που αποτελεί καταστατικό σκοπό της ΕΕΠ, ο Χριστόφορος, είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, έχει σημαντική συμβολή στην καλλιέργεια των γραμμάτων και τεχνών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την συμμετοχή του ως προέδρου στην επιτροπή για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο πλούσιος σε περιεχόμενο τιμητικός τόμος αποτελεί, κατέληξε ο ομιλητής, αψευδές πειστήριο της λαμπρής ακτινοβολίας του Χριστόφορου Αργυρόπουλου.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος είναι ένας άνθρωπος με ευρύτατη παιδεία και καλλιέργεια. Ένας άνθρωπος που τίμησε και τιμά την ιστορία του δικηγορικού σώματος, ενέπνευσε το σεβασμό στο δικηγορικό λειτούργημα και αγωνίστηκε και αγωνίζεται για την προάσπιση  του κράτους δικαίου.».

Επεσήμανε ότι διακρίθηκε στο χώρο της ποινικής δικηγορίας, αλλά και ευρύτερα του δημόσιου διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα της δικαιοσύνης, δικαιοπολιτικών επιλογών καθώς και του πολιτισμού.

Ανέφερε ότι διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΡΤ, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα.

Επεσήμανε, ότι υπήρξε  επίσης επί σειρά ετών μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος, συμβάλλοντας σημαντικά στην άνοδο του επιστημονικού επιπέδου του Περιοδικού. Διετέλεσε μέλος και Πρόεδρος πολλών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, θέση που κατείχε επί  πολλά έτη, ανέδειξε καθοριστικά το ρόλο της Ένωσης.

Και ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε:

«Διακρίθηκε στο στίβο της δικηγορίας χωρίς να ακολουθήσει τις συνταγές της κοινωνίας, του θεάματος, των εντυπώσεων, των δηλώσεων, των μεγάλων λόγων και της ραδιοτηλεοπτικής προβολής. Στόχος του ήταν και είναι το ουσιαστικό αντίκρισμα. Διατήρησε την αυτονομία του λόγου του, σεβόμενος τη δική του επιστημονική και διανοητική ταυτότητα. Στην ποινική αντιδικία αντί της έντασης, επιλέγει τον προηγμένο νομικό διάλογο.

Ως δικηγόρος δεν υπέκυψε ποτέ στις ανάγκες επωνύμων εντολέων του, στο πλαίσιο χειρισμού μιας υπόθεσης. Προτεραιότητά του ήταν η αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος. Η αξιοπρέπεια του θεσμού».

Παραλαμβάνοντας τον τιμητικό τόμο, ο Χριστόφορος Αργυρόπουλος αφού ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην εκδήλωση και τη συγγραφή του τόμου, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Την αμηχανία που αισθάνομαι παρηγορεί η σκέψη ότι στο πρόσωπό μου τιμάται ο δικηγόρος. Ο καθημερινός αγώνας του να ανταποκριθεί στις δοκιμασίες ενός λειτουργήματος δύσκολου και γι’ αυτό ενδιαφέροντος. Ο δικηγόρος αναδέχεται σημαντικά χρέη. Να συμβάλει δημιουργικά και αξιόπιστα στην απονομή της δικαιοσύνης. Να παραμένει σε ετοιμότητα. Να συντηρεί την επιστημονική ενημέρωσή του. Να έχει συνείδηση της ελευθερίας του και της σύστοιχης προσωπικής και κοινωνικής του ευθύνης. Να τηρεί τους κανόνες όχι ως αναγκαιότητα, αλλά πρωταρχικά ως ηθικό καθήκον. Να διακρίνει ανάμεσα στον αυτοσεβασμό και στην αλαζονεία. Ανάμεσα στην κριτική και στην καχυποψία. Να σέβεται την αξία της αυτογνωσίας και να κατανοεί την ανθρώπινη ατέλεια».

Και συνέχισε:

«Η άσκηση της δικηγορίας δημιουργεί ένταση και αγωνία, επιφυλάσσει πικρίες και διαψεύσεις, αλλά η ικανοποίηση που προσφέρει αγγίζει την καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε ωφελιμισμό, ικανοποίηση όχι απλώς του επαγγελματία, ο οποίος οφείλει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την υπεράσπιση του εντολέα του και των εννόμων αγαθών του, αλλά και του σκεπτόμενου ανθρώπου, που φιλοδοξεί να ασκήσει τα καθήκοντά του στο Δικαστήριο με επάρκεια και εντελέχεια».

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας  με θέμα "Τεκμήριο αθωότητας και 'Λαϊκός' τιμωρητισμός", με εισηγητές τους  Φίλιππο Δωρή, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαο Αλιβιζάτο, καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δικηγόρο Δ.Ν και Παναγιώτη Βασιλακόπουλο, Δικηγόρο Δ.Ν.

Για να παρακολουθήσετε το Video της τελετής επιδόσεως του Τιμητικού Τόμου επιλέξτε τους συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=vgfJfftCIks

https://www.youtube.com/watch?v=55gIhtYPlqs

Συνημμένως θα βρείτε τις ομιλίες από την εκδήλωση που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που αναδείχθηκε στις αρχαιρεσίες της 29ης  Ιουνίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Ηλίας Αναγνωστόπουλος
Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Ηρειώτης
Γενικός Γραμματέας : Αριστομένης Τζαννετής
Ειδικός Γραμματέας : Οββαδίας Ναμίας
Ταμίας : Σωτηρία Ζωγράφου
Μέλη : Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Όλγα Τσόλκα, Ιωάννα Αναστασοπούλου και Παναγιώτης Κουρελέας.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016

Αγαπητοί φίλοι

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που εξελέγη την 2.7.2013, ολοκληρώνει την τριετή θητεία του.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, ορίζεται ως ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης με θέμα τον απολογισμό του απερχομένου και την εκλογή νέου εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 2016-2019, η 22α Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30΄μμ στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημερομηνία αυτήν, όπως έχει συμβεί σε όλες τις προηγούμενες εκλογές, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 29η  Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.30΄ μμ στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο έχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη της Ένωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική επιστολή, φαξ, τηλεφώνημα) στην Γραμματεία της Ένωσης.

Η ψήφος δι’ αντιπροσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αντιπροσωπευόμενο μέλος και ο αντιπρόσωπός του είναι ταμειακώς ενήμεροι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πλέον των δύο μελών. Προς διευκόλυνση των  μελών που επιθυμούν να ψηφίσουν δι’ αντιπροσώπου, εσωκλείεται έντυπο υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως, το οποίο, αφού συμπληρωθεί, πρέπει να παραδοθεί στον αντιπρόσωπο ή να αποσταλεί (ταχυδρομικώς ή με φαξ) στην Γραμματεία της Ένωσης.

Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων σας στην συνέλευση και την ψηφοφορία.

Στην διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην προαγωγή του διαλόγου επί κρίσιμων θεμάτων της ποινικής θεωρίας και πράξης και στην ανύψωση του δικανικού βήματος, που αποτελεί τον καταστατικό σκοπό της Ένωσης. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε την πολύτιμη συνδρομή σας, για την οποία σας ευχαριστούμε.

Στις εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες μας ανά την Ελλάδα - με κορυφαία εξ αυτών το 7ο Συνέδριό μας στην Πάτρα την 15 & 16 Απριλίου 2016 με θέμα το δικαίωμα υπερασπίσεως - προωθήσαμε  την κριτική συζήτηση για θεμελιώδη και επίκαιρα ζητήματα εσωτερικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με σκοπό την ενίσχυση των εγγυήσεων υπέρ των πολιτών που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες.

Η ενίσχυση της παρουσίας της Ένωσης εκτός της πρωτεύουσας επιδιώχθηκε, μεταξύ άλλων, με την διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ναύπλιο, ενώ μέλη του ΔΣ και της Ένωσης συμμετείχαν ως ομιλητές σε διαλέξεις, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα ενισχύοντας τους δεσμούς με τους ποινικολόγους και τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους.

Οι παρεμβάσεις μας στην δημόσια συζήτηση πολλών νομοσχεδίων, απέβλεπαν στην κατά το δυνατόν βελτίωσή τους αλλά και γενικότερα στην δημόσια διατύπωση των θέσεων των ποινικολόγων. Η συμμετοχή εξ άλλου ικανού αριθμού μελών της Ένωσης σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλα θεσμικά όργανα είναι ενδεικτική του κύρους και της αναγνώρισης του Σωματείου μας και των μελών του.

Οι νέοι ποινικολόγοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις πρωτοβουλίες της Ένωσης. Η ενεργός και δημιουργική συμμετοχή τους εγγυάται την συνέχιση της παράδοσης της θαρραλέας και ενάρετης άσκησης του λειτουργήματός μας και την επιβεβαίωση του ρόλου μας ως προστατών της ελευθερίας των πολιτών.

Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας και συμμετείχατε με ενθουσιασμό και ιδέες στην προσπάθεια υπερασπίσεως και προαγωγής του δίκαιου χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας.

Σας καλούμε να αναδείξετε με την ψήφο σας το νέο διοικητικό συμβούλιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος

Ιωάννης Ηρειώτης, Αντιπρόεδρος

Αριστομένης Τζαννετής, Γενικός Γραμματέας

Σωτηρία Ζωγράφου, Ταμίας

Βασίλειος Χειρδάρης, Ειδικός Γραμματέας

Στέφανος Παύλου,

Όλγα Τσόλκα,

Οββαδίας Ναμίας,

Αναστάσιος Τριανταφύλλου,

Μέλη

 

Συνημμένως  η Έκθεση Πεπραγμένων 2013-2016

Ημερίδα

Η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

"Επικοινωνία του ανηλίκου με τον δικαστή (άρθρ. 612 ΚΠολΔ)"

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 18:30

Νομική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Ευρώπη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Συνημμένως η πρόσκληση.

Συνημμένα Αρχεία
Download this file (Προσκληση- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ.pdf)Προσκληση- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ.pdf[ ][ ]667 Kb

Για να επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube πατήστε εδώ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Εμμανουήλ Μπενάκη 24, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr

HELLENIC CRIMINAL BAR ASSOCIATION
24 Emmanouil Mpenaki str. , 106 78 Athens Greece, Tel. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr