Αιφνιδιαστική απόσπαση δικαστών

Αιφνιδιαστική απόσπαση δικαστών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, ύστερα από αξιολόγηση πρόσφατων γεγονότων, που αφορούν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, θεωρεί αναγκαίο να επιβεβαιώσει την ανάγκη πλήρους και ουσιαστικού σεβασμού της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών, ως πρωταρχικό όρο ευθυδικίας και δικαιότητας.

Η αιφνιδιαστική απόσπαση δικαστών, με την επίκληση «υπηρεσιακών αναγκών», μετά την από μέρους τους έκδοση βουλεύματος, το οποίο αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση κατηγορουμένης και αναιρέθηκε, συνιστά ιδιαιτέρως δυσμενή μεταχείριση, η οποία στερείται νομιμοποίησης, αφού κατ ουσίαν πλήττει με ανεπίτρεπτο τρόπο την κυριαρχική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Το περιστατικό αυτό επιτείνει το ήδη βεβαρημένο κλίμα, λόγω του καλουμένου «παραδικαστικού κυκλώματος», που έχει ως τελικό αποτέλεσμα την προσαρμογή των δικαστικών αποφάσεων σε «πρότυπα» αδικαιολόγητης αυστηρότητας. Είναι φανερό, ότι η κρίση στη δικαιοσύνη επιβάλλει, κατ εξοχήν σήμερα, την απόλυτη αποχή από οποιαδήποτε παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο ή επηρεασμό των λειτουργών της, ώστε να αποφασίζουν σε κάθε υπόθεση αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση που σχηματίζουν από τη διαδικασία, όπως τούτο επιτάσσει απαρέγκλιτα η αρχή της νομιμότητας.