Αιχμάλωτοι των υποκλοπών και της κρυφής βιντεοκάμερας; Το πρόβλημα των παράνομων αποδεικτικών μέσων στην ποινική διαδικασία

Αιχμάλωτοι των υποκλοπών και της κρυφής βιντεοκάμερας; Το πρόβλημα των παράνομων αποδεικτικών μέσων στην ποινική διαδικασία

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Aγαπητοί φίλοι
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην δημόσια συζήτηση που διοργανώνει η ΄Ενωσή μας την Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2002 και ώρα 8 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέμα :
«Αιχμάλωτοι των υποκλοπών και της κρυφής βιντεοκάμερας; Το πρόβλημα των παράνομων αποδεικτικών μέσων στην ποινική διαδικασία».

Το θέμα θα εισηγηθούν οι κ. Γεώργιος Καμίνης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, και Θεοχάρης Δαλακούρας, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Η θεωρητική και πρακτική σημασία του θέματος της εκδήλωσης είναι προφανής. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Συντάγματος, που προστέθηκε κατά την πρόσφατη αναθεώρησή του, ορίζει ότι:

«Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των άρθρων 9 [οικιακό άσυλο] και 9 Α [προσωπικά δεδομένα]».
Το άρθρο 177 παρ. 2 ΚΠΔ (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2408/96) επιτρέπει εξ άλλου την λήψη υπ΄ όψιν αποδεικτικών μέσων «που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών» για την απόδειξη της ενοχής του κατηγορουμένου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Και η παρ. 4 του άρθρου 370 Α ΠΚ θεσπίζει ειδικό λόγο άρσεως του αδίκου της χρήσεως αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί με τις αξιόποινες πράξεις των παρ. 1 και 2 (υποκλοπή τηλεφωνημάτων, αθέμιτη καταγραφή μη δημόσιων πράξεων κ.λπ.), αν αυτή (η χρήση) γίνεται για την διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος ενώπιον δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης δημόσιας αρχής. Η έκταση της ισχύος των διατάξεων αυτών και η μεταξύ τους σχέση δεν έχει αποσαφηνιστεί, ενώ για το θέμα υπάρχει ήδη αξιόλογη νομολογία, ποινική (ΑΠ 1317/2001, ΠοινΧρον 2002 435) και αστική (ΟλΑΠ 1/2001, Δίκη 2001 517). Με το ζήτημα ασχολήθηκε και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία με την υπ΄ αριθμ. 83/2002 Γνωμοδότησή της εισηγείται την τροποποίηση των προαναφερόμενων διατάξεων, ώστε αυτές να εναρμονιστούν προς την νέα συνταγματική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19.

Εν όψει της εξαιρετικής σημασίας αλλά και της επικαιρότητας του θέματος, το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης αποφάσισε να αποτελέσει αυτό αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Οι εισηγητές, διακεκριμένοι επιστήμονες στο συνταγματικό και ποινικό δίκαιο αντίστοιχα με ειδική συγγραφική επίδοση και πρακτική εμπειρία στα παραπάνω θέματα, είναι βέβαιο ότι θα δώσουν αφορμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, τα συμπεράσματα της οποίας θα αξιοποιηθούν αναλόγως.

Σας περιμένουμε όλους την 25η Νοεμβρίου 2002 ώρα 8 μμ στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστόφορος Αργυρόπουλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Αναγνωστόπουλος