Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι δεν θα παραλαμβάνονται άλλες αιτήσεις συμμετοχής στα σεμινάρια ποινικής δικηγορίας, επειδή ο αριθμός των δικαιουμένων να συμμετάσχουν σ΄ αυτά (100) έχει συμπληρωθεί ήδη από την 29/10.
Για την έναρξη των σεμιναρίων και το πρόγραμμα θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας.