ΑΠ 1060/2014

ΑΠ 1060/2014

«Ελλειψη ακροάσεως (ΚΠΔ 170 παρ. 2 –ΕΣΔΑ 6 παρ. 3δ) – Αίτημα για κλήτευση και εξέταση στο ακροατήριο ως μάρτυρος του διενεργήσαντος νεκροτομή ιατροδικαστή – Δεν επήλθε έλλειψη ακροάσεως ούτε παραβιάστηκε το άρθρο 6 παρ. 3δ ΕΣΔΑ, διότι ο κατηγορούμενος ή οι συνήγοροί του δεν προσέφυγαν στο δικαστήριο κατά της αρνήσεως του Προέδρου του ΜΟΕ να διατάξει την κλήτευση του ιατροδικαστή του οποίου αναγνώστηκε η ένορκη εξέταση».

Την απόφαση κοινοποίησε στην Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων ο κ. Ιωάννης Ηρειώτης, Αντιπρόεδρος ΕΕΠ.

1060-2014