ΑΠ 1297/2022

ΑΠ 1297/2022

Σύνοψη ΑΠ 1297/2022 (Β’ Ποινικό Τμήμα Διακοπών)

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 1297/2022 απόφασης του Β’ Ποινικού Τμήματος (Διακοπών) του Α.Π. αναιρέθηκε λόγω έλλειψης αιτιολογίας η υπ’ αριθ. 787/2022 απόφαση του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο Α.Π. υπενθύμισε κατ’ αρχάς εκ νέου ότι από την διάταξη του αρ.79 ΠΚ προκύπτει ότι η επιμέτρηση της ποινής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο αξιολογεί προς τούτο την βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του κατηγορούμενου. Στην συνέχεια, όμως, αναίρεσε την προσβαλλόμενη απόφαση, κατ’ άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ Κ.Π.Δ., για έλλειψη αιτιολογίας, καθώς το δικαστήριο της ουσίας στο πλαίσιο της επιμέτρησης της ποινής παρέλειψε να μνημονεύσει τα στοιχεία που στάθμισε, καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 79 ΠΚ που χρησιμοποίησε ειδικώς, ήτοι παρέλειψε να αναφερθεί στους λόγους που δικαιολόγησαν την κρίση του για την επιμέτρηση της επιβληθείσας εν τέλει ποινής, όπως επιτάσσει η παρ.7 του αρ.79 ΠΚ.

ΑΠ 1297-2022