ΑΠ 1323/2015 (‘Ε Τμήμα)

ΑΠ 1323/2015 (‘Ε Τμήμα)

«Λήψη υπόψη ανακριτικής κατάθεσης μάρτυρα που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο – Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας».

Την απόφαση κοινοποίησε στην Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων ο κ. Ιωάννης Ηρειώτης.

ΑΠ 1323-2015 (Ε Τμήμα)