ΑΠ 287/2014 (ΣΤ’ Τμήμα)

ΑΠ 287/2014 (ΣΤ’ Τμήμα)

Δικαίωμα ελεύθερης επιλογής συνηγόρου υπεράσπισης. Συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να διορίζεται και ο συγκατηγορούμενος κατηγορουμένου στην ίδια δίκη δικηγόρος, διαφορετικά υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Η μερική ή και ολική ταύτιση του αιτιολογικού της δευτεροβάθμιας απόφασης με την πρωτοβάθμια δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, διότι η τελευταία έχει εξαφανιστεί ήδη με την άσκηση του ενδίκου μέσου.

Την απόφαση κοινοποίησε στην Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων ο κ. Πέτρος Πανταζής.

ECHR 7511/13 Al Nashiri and Abu Zubaydah v. POLAND (24.07.2014) – 02-10-2014
Απαγωγή και κράτηση υπόπτων για τρομοκρατία από μυστικές υπηρεσίες.

ΑΠ 2872014 (ΣΤ Τμήμα)

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-146047