ΑΠ 746/2023

ΑΠ 746/2023

Με την ΑΠ 746/2023 αναιρέθηκε η σχετική καταδικαστική απόφαση του ΜΟΕ, για τον λόγο ότι έλαβε χώρα μεταβολή της κατηγορίας στο ακροατήριο, χωρίς να δοθεί εκ νέου στον κατηγορούμενο ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας υπεράσπισης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, με τη διάταξη του άρθρου 343 παρ. 2 ΚΠΔ, θεσπίζεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να ζητεί από το δικαστήριο τον αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας για την αντίκρουση της κατηγορίας, αν από την αποδεικτική διαδικασία προκύψουν νέες περιστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδεθούν με επιτρεπτή μεταβολή της.

 

ΑΠ 746-2023