ΑΠ 9/2023 ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ

ΑΠ 9/2023 ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ

Σύνοψη Α.Π. 9/2023 (ΣΤ’ Τμήμα) – 211 ΚΠΔ (μαρτυρία συγκατηγορουμένου)

Με την υπ’ αριθ. 9/2023 απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε λόγω έλλειψης αιτιολογίας η υπ’ αριθ. 1237/2021 καταδικαστική απόφαση του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου, ως συγκατηγορούμενος κατά την έννοια του άρ. 211 ΚΠΔ θεωρείται όχι μόνον ο συναυτουργός, ηθικός αυτουργός και συνεργός (κατά την έννοια των άρ. 45 έως 49 Π.Κ.), αλλά και κάθε άλλος, του οποίου η αξιόποινη πράξη στηρίζεται στο ίδιο βιοτικό συμβάν, όπως ο κατηγορούμενος για τον οποίο χωρίσθηκε η δίκη λόγω διαφορετικής αρμοδιότητας των δικαστηρίων. Από τις παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης προέκυψε ότι η περί ενοχής κρίση του δικαστηρίου βασίστηκε αποκλειστικά στα πρακτικά έτερης δίκης, στα οποία εμπεριέχετο η απολογία «συγκατηγορουμένου» κατά την ανωτέρω έννοια, για τον οποίο είχε χωριστεί η δίκη, και η κατάθεση μάρτυρα, του οποίου μόνη πηγή πληροφόρησης αποτέλεσε ο ως άνω «συγκατηγορούμενος». Όπως κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο, η αποδεικτική αξιοποίηση των ως άνω αποδεικτικών μέσων, τα οποία οδήγησαν στην καταδίκη του αναιρεσείοντος, προσκρούει στη διάταξη του άρ. 211 ΚΠΔ, καθώς τα αναφερόμενα σε αυτά περιστατικά δεν υποστηρίχθηκαν συνδυαστικά από άλλο αποδεικτικό μέσο.

ΑΠ 9-2023