Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί φίλοι,
Το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που εξελέγη την 25.6.2001, ολοκληρώνει την τριετή θητεία του.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, ορίζεται ως ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης με θέμα τον απολογισμό του απερχομένου και την εκλογή νέου εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 2004-2007, η 21η Ιουνίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μμ στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημερομηνία αυτήν, όπως έχει συμβεί σε όλες τις προηγούμενες εκλογές, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 28η Ιουνίου 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μμστην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60).

Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο έχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη της ΄Ενωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική επιστολή, φαξ, τηλεφώνημα) στην Γραμματεία της ΄Ενωσης.

Η ψήφος δι’ αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αντιπροσωπευόμενο μέλος και ο αντιπρόσωπός του είναι ταμειακώς ενήμεροι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πλέον των δύο μελών. Προς διευκόλυνση των μελών που επιθυμούν να ψηφίσουν δι’ αντιπροσώπου, εσωκλείεται έντυπο υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως, το οποίο, αφού συμπληρωθεί, πρέπει να παραδοθεί στον αντιπρόσωπο ή να αποσταλεί (ταχυδρομικώς ή με φαξ) στην Γραμματεία της ΄Ενωσης.

Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων σας στην συνέλευση και την ψηφοφορία.

Ως απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο σάς ευχαριστούμε θερμά για την ενεργό συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις και στις πρωτοβουλίες της ΄Ενωσης και την συνεχή υποστήριξη των προσπαθειών μας για την επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου μας.

Στην τριετία που πέρασε η ΄Ενωση εκπροσώπησε τις απόψεις και τα συμφέροντα των ελλήνων ποινικολόγων σε πολλά μέτωπα εντός και εκτός Ελλάδος και συνέβαλε στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων της ποινικής δικαιοσύνης.

Με πολλές επιστημονικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, κορυφαίες των οποίων ήσαν το 3ο Συνέδριο στα Χανιά το 2003 και το κοινό Συνέδριο με την ΄Ενωση Ευρωπαίων Ποινικολόγων στην Αθήνα το 2002, αναδείξαμε σπουδαία θέματα της σύγχρονης ποινικής πρακτικής. Σημαντικές υπήρξαν, πιστεύουμε, και οι παρεμβάσεις μας στην συζήτηση νομοσχεδίων, ιδίως του μετέπειτα Ν. 3160/2003, με στόχο την προάσπιση του φιλελεύθερου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας. Συνεχίσαμε τον διάλογο και την συνεργασία με άλλες επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις και προβάλαμε τις απόψεις μας στα θεσμοθετημένα όργανα και φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με σκοπό την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ΄Ενωσης και των ποινικολόγων.

Προσπαθήσαμε να υποστηρίξουμε τους νέους ποινικολόγους που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ΄Ενωσης. Η ενεργός συμμετοχή τους σε όλες τις πρωτοβουλίες μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και εγγυάται το μέλλον του Σωματείου μας. Η τελετή της απονομής του Βραβείου Δημητρίου Μπαμπάκου την 7η Ιουνίου 2004 στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επιβεβαίωσε την συνέχεια της λαμπρής παράδοσης των ελλήνων ποινικολόγων και τον πολύτιμο ρόλο των νέων συναδέλφων μας που συμβάλλουν στην διατήρηση του υψηλού ήθους και των ευγενών παραδόσεων του κλάδου μας.

Ως διοικητικό συμβούλιο είμαστε ευτυχείς που μπορέσαμε μαζί σας να ενισχύσουμε τους συναδελφικούς και προσωπικούς δεσμούς μας και να υπερασπιστούμε σ’ ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντοτε φιλικό τις δημοκρατικές και φιλελεύθερες κατακτήσεις και την δικαιότητα της ποινικής διαδικασίας.

Σας ευχαριστούμε όλους και σας καλούμε να αναδείξετε με την ψήφο σας το νέο διοικητικό συμβούλιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος
Βασίλειος Δημακόπουλος, Αντιπρόεδρος
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας
Ζήσης Κωνσταντίνου, Ταμίας
Τάκης Καζής, Ειδικός Γραμματέας
Παναγιώτης Βασιλακόπουλος, Νικόλαος Μαυρομμάτης, Αριστομένης Τζαννετής, Πολυχρόνης Τσιρίδης Μέλη