Δίκες Εξπρές

Δίκες Εξπρές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την παραγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την επίσπευση των υποθέσεων των «Δομημένων Ομολόγων» και της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» της 18.02.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην ενέργεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να ζητήσει από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την εισαγωγή δύο συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, παρ’ ότι οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στην ανάκριση. Η ενέργεια αυτή συνιστά άμεση επέμβαση του εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοδοτική λειτουργία, αφού θεωρεί δεδομένη την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο πριν τούτο κριθεί και αποφασιστεί από τα αποκλειστικώς αρμόδια δικαστικά όργανα.

Η επίκληση της διάταξης του άρθρου 30 παρ. 3 ΚΠΔ δεν νομιμοποιεί την ενέργεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, αφού η εισαγωγή στο ακροατήριο κατά προτεραιότητα προϋποθέτει προηγούμενη απόφαση των αρμοδίων οργάνων απονομής της δικαιοσύνης, πριν από την οποία το αίτημα του Υπουργού είναι απαράδεκτο. Και τούτο ανεξαρτήτως των σοβαρών δογματικών αντιρρήσεων που έχει προκαλέσει η θέσπιση της διατάξεως αυτής για τις λεγόμενες «δίκες εξπρές», η οποία παραβιάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την αρχή της αμεροληψίας και τη γενικότερη δεοντολογία του Κράτους Δικαίου.

Ομοίως ανεπίτρεπτη είναι η αναφορά του κ. Υπουργού στην ουσία των δύο υποθέσεων, διότι, κατά το Σύνταγμα, μόνοι αρμόδιοι να αξιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία κάθε υπόθεσης είναι οι δικαστικοί λειτουργοί».