Δεν χωρεί μετατροπή σε χρήμα της ποινής πενταετούς καθείρξεως