Δημόσια συζήτηση στον ΔΣΑ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ποινική νομολογία

Δημόσια συζήτηση στον ΔΣΑ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ποινική νομολογία

Με πρωτοβουλία της ΄Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων έγινε στις 22.3.2004 δημόσια συζήτηση με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στην ποινική νομολογία στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ. Την συζήτηση διηύθυνε ο Πρόεδρος της ΕΕΠ κ. Χριστόφορος Αργυρόπουλος.

Στην εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός, συμμετείχαν πολλοί δικηγόροι, εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί.

Οι εισηγητές κ. Βασίλης Δημακόπουλος,Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Πολυχρόνης Τσιρίδης καιΤάκης Βασιλακόπουλος σχολίασαν με κριτική διάθεση πρόσφατες αρεοπαγιτικές αποφάσεις σε σχέση με την αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί παράνομα στην ποινική δίκη, την απόρριψη ως απαραδέκτων των ενδίκων μέσων που ασκούνται από φυγοδίκους ή φυγοποίνους, την αιτιολογία της απόρριψης αυτοτελών ισχυρισμών και το άρθρο 511 ΚΠΔ μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3160/2003.

Κοινή διαπίστωση των εισηγητών ήταν ότι η αρεοπαγιτική νομολογία εμφανίζει ταλαντεύσεις που δεν βοηθούν στην ομοιόμορφη και δίκαιη εφαρμογή των ποινικών διατάξεων, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η νομολογία δεν προσαρμόζεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε, επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι μετά την απόφαση του ΕυρΔΔΑ στην υπόθεση Σκονδριάνος κατά της Ελλάδος της 18.12.2003, τα άρθρα 508 παρ.1, 478 παρ.1 και 482 παρ. 2 ΚΠΔ, που εξαρτούν το παραδεκτόν των ενδίκων μέσων από την υποβολή του κατηγορουμένου στην εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος, πρέπει να θεωρηθούν ανίσχυρα ως αντίθετα προς το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ ζήτησε από τους εισηγητές να προωθήσουν τα πορίσματα της συζήτησης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να αποτελέσουν αυτά την βάση για εύστοχες νομοθετικές παρεμβάσεις.