Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ζητήματα από το Ειδικό Μέρος του νέου Ποινικού Κώδικα»

Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Ζητήματα από το Ειδικό Μέρος του νέου Ποινικού Κώδικα»

Το Εργαστήριο Ποινικού & Ποινικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ &

η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου

διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30, με θέμα:

Ζητήματα από το Ειδικό Μέρος του νέου Ποινικού Κώδικα

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και το σύνδεσμο παρακολούθησης.

 

Διαδικτυακή συζήτηση

Σύνδεσμος παρακολούθησης