ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη τον Μάρτιο του 2022.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αναδειχθούν τα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ποινικολόγος που χειρίζεται μια υπόθεση και να υποδειχθούν τεχνικές για την επιτυχή διαχείρισή τους. Τα οκτώ συνολικώς απογευματινά σεμινάρια, με συχνότητα ένα ανά εβδομάδα, θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας zoom κάθε Τρίτη ή Τετάρτη για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2022. Οι ενότητες, που σύμφωνα με το ανανεωμένο πρόγραμμα των σεμιναρίων θα καλυφθούν, είναι οι ακόλουθες:

 

1η συνεδρίαση 

Η τεχνική της μήνυσης, δικόγραφα για την υποστήριξη της κατηγορίας

2η συνεδρίαση

Η τεχνική των ποινικών δικογράφων της υπεράσπισης στην προδικασία (απολογητικά και λοιπά υπομνήματα, αιτήσεις, ένδικα μέσα)

3η συνεδρίαση

Η τεχνική της υπεράσπισης στο ακροατήριο (αγόρευση, αυτοτελείς ισχυρισμοί, αιτήσεις, ένδικα μέσα)

4η συνεδρίαση

Εναλλακτικές διαδικασίες (ποινική διαπραγμάτευση, ποινική συνδιαλλαγή κ.λπ.)

5η συνεδρίαση

Υπεράσπιση στα όρια της νομιμότητας – Κίνδυνοι ποινικής εμπλοκής του συνηγόρου

6η συνεδρίαση

Δέσμευση και απόδοση περιουσιακών στοιχείων

7η συνεδρίαση

Διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως και της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας

8η συνεδρίαση

Η υπεράσπιση στην αυτόφωρη διαδικασία

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται πρωτίστως σε νέους δικηγόρους καθώς και σε ασκούμενους που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ποινική δικηγορία με την ενεργή συμμετοχή τους στα σεμινάρια, τα οποία θα διευθύνουν έμπειροι ποινικολόγοι. Οι συμμετέχοντες πρέπει να παρακολουθήσουν το

 

σύνολο των σεμιναρίων, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην πρόσληψη των γνώσεων και να αντληθεί το μέγιστο δυνατό όφελος από την συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στα σεμινάρια με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους το βραδύτερον έως την  4η Φεβρουαρίου 2022 αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hcba@hcba.gr .

Η συμμετοχή στα σεμινάρια της ποινικής δικηγορίας έχει ένα συμβολικό κόστος που ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Η κατάθεση πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Alpha Bank: ΙΒΑΝ GR 12 0140 1030 1030 0232 0004 750) αμέσως μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. Στο σχετικό καταθετήριο παρακαλείσθε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας.

Όσοι συμμετάσχουν αδιαλείπτως σ’ αυτά θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.