ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ 2024

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ 2024

Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη τον Απρίλιο του 2024.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αναδειχθούν τα σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο ποινικολόγος που χειρίζεται μια υπόθεση και να υποδειχθούν τεχνικές για την επιτυχή διαχείρισή τους. Τα οκτώ συνολικώς απογευματινά σεμινάρια, με συχνότητα ένα ανά εβδομάδα, θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας zoom  κάθε Τετάρτη (18:00-20:00) για τους μήνες Απρίλιο – Ιούνιο 2024. Οι ενότητες, που σύμφωνα με το ανανεωμένο πρόγραμμα των σεμιναρίων θα καλυφθούν, είναι οι ακόλουθες:

 

1η συνεδρίαση 

Η τεχνική της έγκλησης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (προθεσμία, νομιμοποίηση, διαχρονικό δίκαιο κ.λπ.)

2η συνεδρίαση

Η τεχνική της απολογίας (προδικασία, ακροατήριο)

3η συνεδρίαση

Αυτοτελείς ισχυρισμοί και αγόρευση στο ακροατήριο

4η συνεδρίαση

Η αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο (με έμφαση στην εξέταση μαρτύρων & πραγματογνωμόνων)

5η συνεδρίαση

Εναλλακτικές διαδικασίες (με έμφαση στην ποινική διαπραγμάτευση )

6η συνεδρίαση

Δέσμευση και απόδοση περιουσιακών στοιχείων

7η συνεδρίαση

Ο συνήγορος και τα ΜΜΕ – ΜΚΔ

8η συνεδρίαση

Η αυτόφωρη διαδικασία

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται πρωτίστως σε νέους δικηγόρους καθώς και σε ασκούμενους (που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες άσκησης από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ποινική δικηγορία με την ενεργή συμμετοχή τους στα σεμινάρια, τα οποία θα διευθύνουν έμπειροι ποινικολόγοι. Οι εγγραφόμενοι οφείλουν να παρακολουθήσουν το σύνολο των σεμιναρίων, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην πρόσληψη των γνώσεων και να αντληθεί το μέγιστο δυνατό όφελος από την συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους στα σεμινάρια με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους το βραδύτερον έως την 29η Μαρτίου 2024 αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hcba@hcba.gr .

Η συμμετοχή στα σεμινάρια της ποινικής δικηγορίας έχει συμβολικό κόστος που ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ. Η κατάθεση πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Alpha Bank: ΙΒΑΝ GR 12 0140 1030 1030 0232 0004 750) αμέσως μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. Στη μεταφορά του εμβάσματος παρακαλείσθε να αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας.

Όσοι συμμετάσχουν αδιαλείπτως στα σεμινάρια θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.