ΔιατΕισΠλημΑθ (Χρ. Φραγκιά)

ΔιατΕισΠλημΑθ (Χρ. Φραγκιά)

«Η νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικής δραστηριότητας απαιτεί χρονικώς προηγούμενο αυτοτελές βασικό έγκλημα – Η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο δεν μπορεί να συνιστά βασικό έγκλημα σε σχέση με ακίνητη περιουσία που έχει αποκτηθεί σε προγενέστερο χρόνο.»

ΔιατΕισΠλημΑθ (Χρ. Φραγκιά)