Εκδήλωση

Εκδήλωση

Αγαπητοί φίλοι

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνουν δημόσια συζήτηση με θέμα: «Το δικηγορικό απόρρητο – Επίκαιρα ζητήματα».
Η συζήτηση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Εισηγητές :
– Άγγελος Κωνσταντινίδης, δικηγόρος Αθηνών, καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
– Πολυχρόνης Τσιρίδης, δικηγόρος Πειραιώς, ΔΝ
– Γεώργιος Τριανταφύλλου, δικηγόρος Αθηνών, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Βασίλειος Αλεξανδρής.
Την συζήτηση θα διευθύνει ο Πρόεδρος της ΕΕΠ κ. Ηλίας Αναγνωστόπουλος.

Το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο ανήκει στα κλασικά απόρρητα με συνταγματική κατοχύρωση, ευρίσκεται τα τελευταία έτη στο επίκεντρο των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων. Η κεφαλαιώδης σημασία του για την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δικηγόρου και εντολέα και την αποτελεσματική δικαστική προστασία του τελευταίου, είναι προφανής και δεν αμφισβητείται κατ’ αρχήν.

Στις «λεπτομέρειες» και τα όρια του δικηγορικού απορρήτου ανακύπτουν εν τούτοις σοβαρά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται συχνά με τον ίδιο τον πυρήνα του. Ερωτάται, επί παραδείγματι, ποια είναι η σχέση του δικηγορικού απορρήτου με τις διαρκώς διευρυνόμενες εξουσίες πρόσβασης σε στοιχεία, έρευνας κ.λπ. των φορολογικών και διωκτικών αρχών; Ή πώς διασφαλίζεται η σχέση εμπιστοσύνης δικηγόρου και εντολέα υπό το κράτος των υποχρεώσεων του δικηγόρου να αναγγέλλει τις «ύποπτες» συναλλαγές στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος; Ακόμη, ερωτάται, αν το απόρρητον της επικοινωνίας δικηγόρου και εντολέα εμποδίζει την κατάσχεση και αξιοποίηση των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων ανεξαρτήτως του τόπου όπου αυτά ανευρίσκονται, ή μόνον εκείνων που ευρίσκονται στην κατοχή του δικηγόρου.

Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) ενίσχυσε την προστασία του δικηγορικού απορρήτου ορίζοντας (άρθρο 39 παρ. 1) ότι «απαγορεύεται η διεξαγωγή έρευνας για την αναζήτηση εγγράφων ή άλλων στοιχείων ή των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης αυτών, καθώς και η κατάσχεση αυτών, για όσο χρόνο βρίσκονται στην κατοχή του δικηγόρου για υπόθεση που αυτός χειρίζεται».

Ο νομοθέτης μας προέβη στην ρύθμιση αυτή, αφού έλαβε υπόψη του την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο, με την απόφασή του στην υπόθεση Michaud κατά Γαλλίας της 6.12.2012, διακήρυξε ότι η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας δικηγόρου και εντολέα δεν συναρτάται μόνον προς το δικαίωμα του τελευταίου σε δίκαιη δίκη (ΕΣΔΑ 6 παρ. 1) αλλ’ ότι το δικηγορικό απόρρητο θεμελιώνεται ευθέως και ειδικώς ως θεμελιώδες δικαίωμα στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.
Αυτά και άλλα σπουδαία ζητήματα του δικηγορικού απορρήτου σάς καλούμε να συζητήσουμε την 11.6.2014 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Συνημμένως η πρόσκληση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Αναγνωστόπουλος Αριστομένης Τζαννετής