ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για την εγγραφή σας στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «Η Δίκη των Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα: ιστορικές, συνταγματικές και ποινικές όψεις»...

Το Εργαστήριο Ποινικού & Ποινικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ & η Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα...

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην συζήτηση μέσω του συνδέσμου...

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στην συζήτηση μέσω του συνδέσμου...