Εκλογές

Εκλογές

Αγαπητοί φίλοι

Το διοικητικό συμβούλιο της ΄Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που εξελέγη την 28.6.2010, ολοκληρώνει την τριετή θητεία του. Σύμφωνα με το Καταστατικό, ορίζεται ως ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΄Ενωσης με θέμα τον απολογισμό του απερχομένου και την εκλογή νέου εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 2013-2016, η 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 5.30΄μμ στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημερομηνία αυτήν, όπως έχει συμβεί σε όλες τις προηγούμενες εκλογές, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 2α Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 5.30΄ μμ στην αίθουσα διαλέξεων του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων στο ενιαίο ψηφοδέλτιο έχουν όλα τα ταμειακώς εν τάξει μέλη της ΄Ενωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική επιστολή, φαξ, τηλεφώνημα) στην Γραμματεία της ΄Ενωσης. Η ψήφος δι’ αντιπροσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αντιπροσωπευόμενο μέλος και ο αντιπρόσωπός του είναι ταμειακώς ενήμεροι. Κανείς όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει πλέον των δύο μελών. Προς διευκόλυνση των μελών που επιθυμούν να ψηφίσουν δι’ αντιπροσώπου, εσωκλείεται έντυπο υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως, το οποίο, αφού συμπληρωθεί, πρέπει να παραδοθεί στον αντιπρόσωπο ή να αποσταλεί (ταχυδρομικώς ή με φαξ) στην Γραμματεία της ΄Ενωσης. Παρακαλούμε για την συμμετοχή όλων σας στην συνέλευση και την ψηφοφορία. Στην διάρκεια της θητείας μας προσπαθήσαμε να συμβάλουμε στην ανύψωση του δικανικού βήματος, που αποτελεί τον καταστατικό σκοπό της ΄Ενωσης, σε συνεχή διάλογο με τους φορείς απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Στην προσπάθεια αυτή είχαμε την διαρκή και ενεργή υποστήριξή σας, για την οποία σας ευχαριστούμε. Ασχοληθήκαμε με τα οξυνόμενα (χρόνια και νέα) προβλήματα στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και επεξεργαστήκαμε προτάσεις θεραπείας τους μέσω της ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου του συνηγόρου. Στις επιστημονικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες ανά την Ελλάδα -με κορυφαία εξ αυτών το, κατά γενικήν ομολογία, υψηλού επιπέδου 6ο Συνέδριό μας την 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα με θέμα την ποινική διαχείριση της δωροδοκίας- προωθήσαμε τον διάλογο σε κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα εσωτερικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με σκοπό τον εξορθολογισμό της ραγδαία παραγόμενης νομοθεσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Η ενίσχυση της παρουσίας της ΄Ενωσης εκτός της πρωτεύουσας επιδιώχθηκε, μεταξύ άλλων, με την διοργάνωση επιτυχημένων διημερίδων στο Ναύπλιο, την Κομοτηνή και την Κω, ενώ μέλη του ΔΣ και της Ένωσης συμμετείχαν ως ομιλητές σε διαλέξεις, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα ενισχύοντας τους δεσμούς με τους ποινικολόγους και τους τοπικούς δικηγορικούς συλόγους. Οι παρεμβάσεις μας στην δημόσια συζήτηση πολλών νομοσχεδίων, τα οποία, δυστυχώς, προωθήθηκαν συχνά χωρίς την αναγκαία προεργασία εις βάρος της νομοτεχνικής τους ποιότητας, απέβλεπαν στην κατά το δυνατόν βελτίωσή τους αλλά και γενικότερα στην δημόσια διατύπωση των θέσεων των ποινικολόγων. Η συμμετοχή εξ άλλου μελών της Ένωσης σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και άλλα θεσμικά όργανα μαρτυρεί το κύρος και την αναγνώριση του Σωματείου μας και των μελών του. Οι νέοι ποινικολόγοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό και πολλές δημιουργικές ιδέες στις πρωτοβουλίες της Ένωσης. Η ενεργός συμμετοχή τους εγγυάται την συνέχιση της παράδοσης της άσκησης του λειτουργήματός με αρετή και παρρησία, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή πρακτική μας. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας και συμμετείχατε με συνέπεια και ανιδιοτέλεια στην προσπάθεια υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και του δίκαιου χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας. Σας καλούμε να αναδείξετε με την ψήφο σας το νέο διοικητικό συμβούλιο. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ Χριστόφορος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος Τάκης Καζής, Αντιπρόεδρος Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Αριστομένης Τζαννετής, Ταμίας Παναγιώτης Μιχαλόλιας, Ειδικός Γραμματέας Στέφανος Παύλου, Ιωάννης Ηρειώτης, Οββαδίας Ναμίας, Αναστάσιος Τριανταφύλλου, Μέλη Συνημμένη η ΄Εκθεση Πεπραγμένων 2010-2013 του Δ.Σ.