Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ένωση

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, ώρα 17.30
Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, αίθουσα “Ευρώπη”