Ενημέρωση από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας-Ιατρική Σχολή ΑΠΘ‏

Ενημέρωση από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας-Ιατρική Σχολή ΑΠΘ‏

Ανακοινώνεται ότι στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ άρχισε να λειτουργεί Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) με την ευθύνη και την επιστημονική εποπτεία των ιατρών-ειδικών ιατροδικαστών Καθηγητή Σ. Ντούγκου και Επίκουρης Καθηγήτριας Λ. Κοβάτση.

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) στεγάζεται σε ανακαινισμένους χώρους, ελεγχόμενης πρόσβασης, στο ισόγειο του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ όπου βρίσκεται το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας (απέναντι από το ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ).

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) έχει αρχίσει να λειτουργεί παρέχοντας στο κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες μοριακής ιατροδικαστικής. Συγκεκριμένα:

-διεξάγει έλεγχο πατρότητας (και γενικά έλεγχο συγγενικών σχέσεων)

-επιλύει ιατροδικαστικά-εγκληματολογικά προβλήματα (αποκλεισμό αθώων υπόπτων, ταυτοποίηση πτωμάτων αγνώστων στοιχείων, ταυτοποίηση σε μαζικές καταστροφές και άλλα)

Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και συγκεκριμένα με την ανάλυση 15-23 πολυμορφικών δεικτών STR. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητας υπερβαίνει το 99,999% με τη χρήση των δεικτών αυτών. Χρησιμοποιούνται συστήματα αντιδραστηρίων τελευταίας γενεάς και τα προϊόντα της PCR αναλύονται σε αυτόματο γενετικό αναλυτή ABI310. Η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού.

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες διεθνών επιστημονικών οργανώσεων όπως είναι το ISFG (International Society of Forensic Genetics), το ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) και το AABB (American Association of Blood Banks).

Το προσωπικό του Τμήματος έχει μετεκπαιδευτεί στο αντικείμενο της Μοριακής Ιατροδικαστικής στην αλλοδαπή (Σκωτία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ολλανδία), παρακολουθεί τις εξελίξεις με συνεχιζόμενη κατάρτιση στο αντικείμενο και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά.

Το Τμήμα Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) διατηρεί συνεργασίες με ομόλογα εργαστήρια της αλλοδαπής στις ΗΠΑ, στην Ολλανδία και στην Ελβετία, συμμετέχει σε πολυκεντρικές μελέτες και διαθέτει υποψήφιους διδάκτορες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους επιστημονικά υπεύθυνους:

Σ. Ντούγκου, Ιατροδικαστής, Καθηγητής, 2310999257/6978226258/ ndungu@med.auth.gr
Λ. Κοβάτση, Ιατροδικαστής, Επικ. Καθηγήτρια, 2310999222/6937399699/ kovatsi@med.auth.gr