ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Το Westminster Magistrates' Court απέρριψε το αίτημα εκδόσεως του Julian Assange στις ΗΠΑ, διότι πιθανολογείται ότι ο εκζητούμενος -ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη...

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – άρθρο 469 νέου ΠΚ ΑΠ 1934-2019 Η απόφαση ετέθη στην διάθεσή μας από τον Δικηγόρο και μέλος της...

Ελαφρυντική περίσταση πρότερου σύννομου βίου - διαχρονικό δίκαιο. ΑΠ 1466-2019...

Απόφαση του ΑΠ που αναίρεσε την σχετική απόφαση του εφετείου για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου.     ΑΠ 1056-2019...

Αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης - χρόνος προβολής των ακυροτήτων του κλητηρίου θεσπίσματος .   ΑΠ 190-2018...