ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφαση του ΑΠ που αναίρεσε την σχετική απόφαση του εφετείου για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου.     ΑΠ 1056-2019...

Αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης - χρόνος προβολής των ακυροτήτων του κλητηρίου θεσπίσματος .   ΑΠ 190-2018...