επιστημονική εκδήλωση

επιστημονική εκδήλωση

Για την εγγραφή σας στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «Η Δίκη των Θ. Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα: ιστορικές, συνταγματικές και ποινικές όψεις» παρακαλούμε πατήστε το παρακάτω link:

https://k3zi7j4gz0z.typeform.com/to/r1Yq6Lxk