Ημερίδα

Ημερίδα

Θέμα : Η ΕΣΔΑ στη σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017, ώρα 18:00
Μαυρομιχάλη 23,Αθήνα, αίθουσα “Ευρώπη”