Ημερίδα

Ημερίδα

Η Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Επικοινωνία του ανηλίκου με τον δικαστή (άρθρ. 612 ΚΠολΔ)”

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 18:30
Νομική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Ευρώπη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα