ΣΚΟΠΟΣ

Καταστατικός σκοπός της Ε.Ε.Π είναι η αντιμετώπιση θεμάτων θεωρίας και πράξης του Ποινικού Δικαίου, ειδικότερα δε η συμβολή στην εξύψωση του δικανικού λόγου και η θεραπεία των αναγκών του δικανικού βήματος.Η Ε.Ε.Π αριθμεί σήμερα 400 μέλη σε πανελλήνια κλίμακα, στην πλειονότητά τους δικηγόροι-ποινικολόγοι.Στις τάξεις της Ένωσης ανήκουν επίσης εισαγγελείς, δικαστές και πανεπιστημιακοί. Για την επιδίωξη των σκοπών της η ΕΕΠ διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια και συνέδρια) για επίκαιρα θέματα με πρακτικό και θεωρητικό ενδιαφέρον και επιμελείται την δημοσίευση εισηγήσεων, μελετών και άρθρων των μελών της.

 

Η ΕΕΠ παρακολουθεί συστηματικά την νομοθεσία και την νομολογία καθώς και την νομοπαρασκευή και παρεμβαίνει με προτάσεις και παρατηρήσεις που αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Στους βασικούς στόχους της ΕΕΠ ανήκει η υποστήριξη των νέων ποινικολόγων που διακρίνονται για το ήθος και την συμβολή τους στην προαγωγή της ποινικής επιστήμης και πρακτικής. Για τον σκοπόν αυτόν έχουν θεσμοθετηθεί βραβεία στη μνήμη των Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου Τσιριμώκου που απονέμονται σε περιοδική βάση σε νέους ποινικολόγους.

 

Η ΕΕΠ έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με άλλες επιστημονικές ενώσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με στόχο την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και την αμοιβαία αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας.

 

Η ΕΕΠ πιστεύει ότι η ραγδαία μεταβαλλόμενη ελληνική και διεθνής πραγματικότητα επιβάλλει την διαρκή και συστηματική σύμπραξη των ποινικολόγων με στόχο την υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών απέναντι σε κάθε είδους υπερβάσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

OUR MISSION

The Hellenic Criminal Bar Association was founded in 1962 on the initiative of prominent criminal defence lawyers and today is 430 strong.

The aim of the Association is to encounter issues relating to the theory and practice of criminal law and procedure and to advance forensic practice and the status of the defence lawyer.

The Association has organized several discussions among experts and has critically commented provisions of bills and submitted amendments on laws relating to criminal law and procedure.