Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα τόμος 253 σελίδων που περιέχει όλες τις εισηγήσεις (σε εμπλουτισμένη μορφή) και τις παρεμβάσεις στο 3ο Συνέδριο της Ένωσης που έγινε στα Χανιά στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2004 με θέμα τα πενήντα χρόνια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επίκαιρο βιβλίο υψηλής ποιότητας που αξίζει να προμηθευτείτε και να διαδώσετε.

Αθήνα 15 Ιουλίου 2004