Κώδικας περί Δικηγόρων(ΑΡΘ.49 ΠΑΡ.3)

Κώδικας περί Δικηγόρων(ΑΡΘ.49 ΠΑΡ.3)

Το Δ.Σ. της ΄Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αφού αξιολόγησε τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν εντός και εκτός του γραφείου συναδέλφου των Πατρών, θεωρεί αναγκαίο να επισημάνει τα ακόλουθα:

Ο Κώδικας περί Δικηγόρων (άρθρο 49 παρ. 3) απαγορεύει απολύτως την διεξαγωγή ερευνών στα δικηγορικά γραφεία με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος εντολέων του δικηγόρου.

Χωρίς αυτήν την απόλυτη προστασία του επαγγελματικού χώρου του δικηγόρου, η σχέση εμπιστοσύνης με τον εντολέα του κλονίζεται ανεπανόρθωτα, συνάμα δε ματαιώνεται η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπερασπίσεως (άρθρο 6 παρ. 3γ ΕΣΔΑ). Η εκτέλεση εξ άλλου εντάλματος συλλήψεως την ώρα που ο διωκόμενος ευρίσκεται στο γραφείο του συνηγόρου του, συνιστά ακραία πρακτική που απειλεί την ελεύθερη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Η εκτέλεση του εντάλματος συλλήψεως, ως πράξη κρατικού καταναγκασμού, πρέπει να υπακούει στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Η αστυνομική αρχή οφείλει λοιπόν να μη εισβάλλει σε δικηγορικά γραφεία για να συλλάβει διωκομένους, αφού η σύλληψη μπορεί σχεδόν πάντοτε να γίνει εξ ίσου αποτελεσματικά εκτός αυτών.