Μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

Μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

Υπό του κ. ΠολυχρόνηΤσιρίδη
Δ.Ν. – Δικηγόρου Πειραιώς

Όπως είναι ήδη γνωστό, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας, μετά από πολλές τροποποιήσεις και βελτιώσεις που επήλθαν, ψηφίσθηκε τελικά και ήδη επίκειται η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ οπότε θα καταστεί ισχύον δίκαιο2.

Η συμβολή των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με παρατηρήσεις, προτάσεις και διοργάνωση επιστημονικών συζητήσεων, συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε η τελική μορφή του να έχει αρκετές βελτιώσεις έναντι των προτάσεων του αρχικού νομοσχεδίου, ενώ ορισμένες ρυθμίσεις που τελικά παρέμειναν προκαλούν σοβαρά προβλήματα και είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Η φιλοδοξία του νομοσχεδίου ήταν να συμβάλουν οι εισαγόμενες ρυθμίσεις στην ποθητή επιτάχυνση της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης τόσο στο στάδιο της προδικασίας, όσο και σε αυτό της διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου. Παρά τις αγαθές προθέσεις και τη σοβαρή προσπάθεια να επιδιωχθεί ο επιθυμητός στόχος, που άλλωστε αποτελεί και υποχρέωση της Πολιτείας για παροχή έννομης προστασίας μέσα σε εύλογη προθεσμία, στο τελικό κείμενο παρέμειναν ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εφαρμογή τους. Παράλληλα, για μια ακόμη φορά επιχειρείται η στόχευση αυτή με εκπτώσεις δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και διεκπεραιωτική λογική, με εμφανή τον κίνδυνο να λειτουργήσουν αυτές οι ρυθμίσεις σε βάρος της ποιότητας της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Η ταχύτητα πάντοτε λειτουργεί, άλλωστε, σε βάρος της ποιότητας και δεν πρέπει να επιδιώκεται έναντι του οποιουδήποτε τιμήματος. Με τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις, θα επιδιώξουμε μια συνοπτική παρουσίαση ορισμένων από τις νέες ρυθμίσεις.