ΟΓΔΟΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

ΟΓΔΟΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ

Tο 8ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων θα γίνει την 15η & 16η Μαρτίου 2019  στην Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138).

Θέμα του διήμερου Συνεδρίου:

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

-Τάσεις και προκλήσεις-

 Οι εισηγήσεις και η στρογγυλή τράπεζα θα καλύψουν θέματα αιχμής, όπως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενωσιακή ποινική διαδικασία, η αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων, ο ρόλος του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, οι Οδηγίες της ΕΕ για τα δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων, το Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, η αρχή Ne Bis in Idem, και η Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας.

Προσεχώς θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι όροι συμμετοχής σ’ αυτό.

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Υπεύθυνη κα Γεωργία  Λαβαζού) τηλ.: 6944506619, 210 3820125

e-mail: hcba@otenet.gr