Ολ. ΑΠ 2/2013

Ολ. ΑΠ 2/2013

Εξάλειψη αξιόποινου λόγω παραγραφής. Αναστολή παραγραφής. Διαχρονικό Δίκαιο παραγραφής, ευμενέστερη ποινική διάταξη για τον κατηγορούμενο.

Σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας ως προς το χρόνο της παραγραφής ή της αναστολής της παραγραφής της αξιόποινης πράξης, εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως ο επιεικέστερος που ίσχυσε μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, διότι η παραγραφή και η αναστολή της παραγραφής είναι θεσμοί του ουσιαστικού δικαίου και εφαρμόζεται και επ’ αυτών η αρχή της αναδρομικής ισχύος του ηπιότερου νόμο.

ΑΠ 2.2013