Ολ. ΑΠ 2/2014

Ολ. ΑΠ 2/2014

Επίδοση ως αγνώστου διαμονής , Ακυρότητα επίδοσης, Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας, Έφεση εκπρόθεσμη, Υπερασπιστικά δικαιώματα κατηγορουμένου, Δίκαιη δίκη, Έλλειψη αιτιολογίας, Υπέρβαση εξουσίας αρνητική, Απόλυτη ακυρότητα.

Σχετικό Νομικό Ζήτημα του Ηλία Αναγνωστόπουλου έχει δημοσιευθεί στα ΠοινΧρον ΞΔ/398 με τίτλο ” ‘Αγνωστη Διαμονή και δικαίωμα ακροάσεως”.

Νομικό Ζήτημα

Ολ. ΑΠ 2.2014