Ολ. ΑΠ 3/2014

Ολ. ΑΠ 3/2014

Δεν αποκλείεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το δικαίωμα της άσκησης αιτήσεως αναίρεσης ακόμη και για εκείνα τα βουλεύματα που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθ. 308§ 1 ΚΠΔ που αφορούν τα εγκλήματα του άρθ. 1 ν. 1608/1950 είτε πρόκειται για παραπεμπτικά είτε για απαλλακτικά.

Ολ. ΑΠ 3. 2014