Ο θεσμικός ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη – παράδοση και προοπτική

Ο θεσμικός ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη – παράδοση και προοπτική

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1998, σελ.161.