Παράταση προθεσμίας για τον Τιμητικό Τόμο του κ. Χριστόφορου Αργυρόπουλου

Παράταση προθεσμίας για τον Τιμητικό Τόμο του κ. Χριστόφορου Αργυρόπουλου

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι η προθεσμία για την υποβολή των συμβολών στον Τιμητικό Τόμο του κ. Χριστόφορου Αργυρόπουλου παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2016. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας.