Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για τη «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών»

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για τη «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών»

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις θέσεις της ΕΕΠ που αναπτύχθηκαν ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης την 25η Νοεμβρίου 2014.