Παρατηρήσεις της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων στο πρόσφατο νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”

Παρατηρήσεις της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων στο πρόσφατο νομοσχέδιο “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”

Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε (από το 237′) τις θέσεις της ΕΕΠ που αναπτύχθηκαν ενώπιον των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Οικονομικών Υποθέσεων την 10η Μαρτίου 2015.

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f95cfc09-f32b-4ded-b354-a45800aa2c5b