ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

https://www.youtube.com/c/DsaGr

Συνοδευτικό κείμενο της πρόσκλησης

Πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η σφοδρά αμφισβητούμενη τροποποίηση του άρθρου 187 ΠΚ, πραγματοποιούνται με υπόβαθρο την βάρβαρη επικοινωνιακή εκμετάλλευση θεαματικών ποινικών υποθέσεων. Παράλληλα, η νομολογία εμφανίζει ρωγμές που δεν είναι άσχετες με ευρύτερα παρατηρούμενες τιμωρητικές τάσεις. Στο περιβάλλον αυτό οι διακονούντες την ποινική δικαιοσύνη καλούνται να υπερασπιστούν τον φιλελεύθερο-δικαιοκρατικό χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας.