Σεμινάρια Ποινικής Δικηγορίας – Ανακοίνωση

Σεμινάρια Ποινικής Δικηγορίας – Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι οι θέσεις για τα σεμινάρια ποινικής δικηγορίας του έτους 2016 συμπληρώθηκαν ήδη από την 8η Δεκεμβρίου 2015. Κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων ήταν η σειρά προτεραιότητας. Το 10% των θέσεων καλύφθηκε από δικηγόρους Πειραιά λόγω καθυστερημένης ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού τους Συλλόγου.

Όσοι δικηγόροι έχουν λάβει email για την οριστικοποίηση της συμμετοχής τους και έχουν καταθέσει το ποσό των 50 ευρώ στην τράπεζα θα λάβουν τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα των σεμιναρίων.

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας και υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερομένους που δεν έλαβαν απάντηση στην αίτηση συμμετοχής τους ότι τα σεμινάρια ποινικής δικηγορίας θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος.