Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΠ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο την 25η Φεβρουαρίου 2015.