Τελετή επιδόσεως Τιμητικού Τόμου στον κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο

Τελετή επιδόσεως Τιμητικού Τόμου στον κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο