Το δικαίωμα της Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη, όψεις και όρια

Το δικαίωμα της Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη, όψεις και όρια

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη ο τόμος 355 σελίδων που περιέχει όλες τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις στο 7ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων που έγινε στην Πάτρα την 15η & 16η Απριλίου στο Συνεδριακό κέντρο, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Το δικαίωμα της Υπερασπίσεως στην Ποινική Δίκη, όψεις και όρια». Στις τριάκοσες πενήντα  πέντε  σελίδες του καλαίσθητου τόμου περιέχονται σε ανεπτυγμένη μορφή είκοσι συνολικώς εισηγήσεις και παρεμβάσεις του 7ου Συνεδρίου. Τα κείμενα του τόμου έχουν ως αντικείμενο εξίσου επίκαιρα όσο και θεμελιώδη ζητήματα της υπεράσπισης στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ποινικές  διαδικασίες. οι εκφάνσεις και η έκταση του δικαιώματος υπερασπίσεως καθώς και οι συνέπειες της παραβίασής του  στην ημεδαπή ποινική δίκη, αλλά και σχετικές  πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ΕΕ σε συνδυασμό προς την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, προσεγγίζονται με διεισδυτικότητα από τους συγγραφείς.