Το ποινικό δίκαιο στο νέο διεθνές περιβάλλον

Το ποινικό δίκαιο στο νέο διεθνές περιβάλλον

Είναι κοινή διαπίστωση ότι το ποινικό δίκαιο διεθνοποιείται. Η παγκόσμια κοινότητα προχωρεί με γοργό ρυθμό στην θέσπιση υπερ-εθνικών ποινικών κανόνων που κάμπτουν την κρατική κυριαρχία. Οι διεθνείς συμβάσεις για τα βασανιστήρια, την δωροδοκία, τα διεθνή ποινικά δικαστήρια και το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν μερικά παραδείγματα της συντελούμενης μεταβολής.

Παράλληλα, η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού δικαιικού χώρου προωθείται με γοργό ρυθμό με πρωτοβουλίες όπως η Συνθήκη του Σένγκεν, η Σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, η Σύμβαση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η ενίσχυση του ρόλου του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου των Κοινοτήτων.

Με επίκαιρα θέματα του νέου διεθνούς περιβάλλοντος του ποινικού δικαίου ασχολήθηκε το Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, στο οποίο συμμετείχαν έλληνες και αλλοδαποί διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ποινικής θεωρίας και πράξης. Ο τόμος περιλαμβάνει δεκατρείς μελέτες σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η κοινοτική λαθρεμπορία και απάτη, το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η αρχή ne bis in idem, το δικαίωμα στην δίκαιη δίκη, η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών, τα διεθνή ποινικά δικαστήρια, το ποινικό δίκαιο του διαδικτύου κ.α., καθώς και επίκαιρες παρεμβάσεις των συνέδρων και την συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

Το βιβλίο προσφέρει σφαιρική ενημέρωση για τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν την ελληνική και την διεθνή κοινότητα των ποινικολόγων.