Το Σχέδιο Νόμου για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Το Σχέδιο Νόμου για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Αγαπητοί φίλοι,
Σας προσκαλούμε σε δημόσια συζήτηση που θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) την Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2005 και ώρα 7:30μ.μ., με θέμα: « Το σχέδιο νόμου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στην δημοσιότητα κείμενο προωθούμενου νομοσχεδίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις αρμοδίων κρατικών αξιωματούχων, με το νομοσχέδιο αυτό η χώρα μας συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Δεύτερη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό.

Η μελέτη του νομοσχεδίου αποκαλύπτει εντούτοις ότι ορισμένες ρυθμίσεις του δεν είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις της Οδηγίας ή είναι -χωρίς προφανή λόγο- δρακόντειες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις, όπως π.χ. αυτή για την δήμευση της εν γένει περιουσίας του υπαιτίου όταν αυτός δεν μπορεί να αποδείξει την νόμιμη απόκτησή της με τα εισοδήματά του, που προσκρούουν ευθέως στο Σύνταγμα ή κλονίζουν συστατικά στοιχεία του φιλελεύθερου δικαιϊκού συστήματος, όπως η σχέση εμπιστοσύνης του δικηγόρου με τον εντολέα του.

Οι υποχρεώσεις αναφοράς (καταγγελίας) «ύποπτων» συναλλαγών που εισάγονται για πρώτη φορά για ευρείες κατηγορίες επαγγελματιών,μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, σε σχέση με τους πελάτες τους, επιφέρουν βαρύ πλήγμα στο φιλελεύθερο-δικαιοκρατικό κεκτημένο.Γι’ αυτό είναι επιβεβλημένο οι ρυθμίσεις που θα εισαχθούν να περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο – σε σχέση με την Οδηγία- μέτρο, ώστε να διαφυλαχθεί το λειτούργημα του δικηγόρου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με την ενεργό σύμπραξη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης κ. Χρ. Αργυρόπουλου, Πολ. Τσιρίδη, Π. Βασιλακόπουλου και Ηλ. Αναγνωστόπουλου, ανέλαβε πανελλήνια πρωτοβουλία για το σκοπό αυτό και υπέβαλε τις αντιρρήσεις και τις παρατηρήσεις του για το νομοσχέδιο προς το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους αρμόδιους φορείς.

Η τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου θα εξαρτηθεί,μεταξύ άλλων, από την δημόσια και πειστική παρουσίαση και προβολή των θέσεων του δικηγορικού σώματος και των ποινικολόγων.

Για τον λόγο αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην δημόσια συζήτηση και να συμβάλλετε στην σύνθεση των απόψεων για το εξαιρετικά κρίσιμο αυτό ζήτημα.

Σας περιμένουμε όλους την 4η Ιουλίου 2005 και ώρα 7:30 μ.μ. στον Δ.Σ.Α.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χριστόφορος Αργυρόπουλος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Αναγνωστόπουλος