Τρ. Πλ. Ηλείας 289/2017

Τρ. Πλ. Ηλείας 289/2017

«Ψευδορκία -΄Ενορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου σε σχέση με την κυριότητα ακινήτου και υποβολή της στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο με δήλωση του Ν. 2308/1995 – Πολιτική αγωγή».

289-2017 Τρ. Πλ. Ηλείας